Reliable, yet creative or
Creative, yet reliable.
Reliable, yet creative

Creative, yet reliable

Translations

 

Auktorisoitu kääntäjä kieliparissa suomi-ruotsi kaupan ja talouden alalta. Maankäyttö ja kaavoitus, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelu, kiinteistövälitys (LKV-pätevyys) sekä pankki ja rahoitus ovat erikoisaloja.
Ajanmukaiset käännösmuistiohjelmat (CAT-ohjelmat, Computer Aided Translation) varmistavat sisällön ja termien yhdenmukaisuuden sekä tehokkuuden toistuvissa tekstiosuuksissa. Aikataulu pitää nopeatempoisissakin projekteissa!
Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry:n jäsen.

Auktoriserad översättare i språkparet finska-svenska inom handel och ekonomi. Markanvändning och planläggning, miljö- och samhällsplanering, fastighetsförmedling (AFM-behörighet) samt bank och finans hör till mina specialområden.
Moderna översättningsprogram (CAT-program, Computer Aided Translation) säkerhetställer att termerna och innehållet är enhetliga och att textavsnitt med återkommande innehåll översätts snabbt och effektivt. Tidtabellen håller också i projekt under tidspress!
Medlem i Finlands översättar- och tolkförbund rf.

PROPERTY MANAGEMENT - LKV

TEHTÄVÄALUE

Asuntojen myyntiin, ostoon, vuokraukseen, hallinnointiin ja kehittämiseen liittyvät projektit ja analyysit.

ASUNTO SIJOITUKSENA - SUOMESTA TAI ESPANJASTA

Asunto on sijoituskohteena helposti ymmärrettävä, kohtuullisen vähän seurantaa ja hoitoa vaativa sijoitus.

Asuntosijoittaminen voi palvella erilaisia tavoitteita: tasainen tulovirta, varallisuuden kasvattaminen, omaisten asuminen, vapaa-ajan asuminen, eläkeasuminen, eläkesäästäminen, perintösuunnittelu, sijoitusten hajauttaminen jne.

Asunnon voi hankkia myös Espanjasta ja käyttää sitä kesäkuukausina vuokratulojen hankintaan muun ajan oman loma-asunnon ohella. Tai pelkästään sijoitusasunnoksi. Tai ympärivuotiseksi vapaa-ajan asunnoksi vaikka kesämökin sijaan.

VAURASTU ASUNNOILLA

Mikäli asuntosalkun kehittäminen on ajankohtaista tai yksittäisessä toimenpiteessä tarvitaan apua, ota yhteyttä ja keskustellaan ratkaisuista.

GAME COMPOSITIONS AND
SOUND EFFECTS

Former game and music hobbyist, now studying game technology specializing in sound and music design. Soon to graduate from Turku University of Applied Sciences as a technical artist. Involved in the Turku game scene and currently working as an audio designer and music composer for Plush Pop Soft Oy.

Compositions and related services will be offered from early spring 2018.

GAME AND AUDIO DESIGN,
PROJECT MANAGEMENT

Multilingual on-and-back stage performer with a passion to write music as well as stories. Currently attending a Bachelor Programme in Game Design and Project Management at Uppsala University/Campus Gotland in Visby. Also experienced in audio technique.

Heavy emphasis on leading through Agile project methods.

Available again for assignments in summer 2018.